Journal archive for Google Scholar Robot!

Iran University of Science & Technology

مجله علمی و پژوهشی طرح و نمادVolume 5, Number 5 (2013-7)


نقش نور و فضا در کنترل افسردگی و استرس در آپارتمان های کوچک
نقش نور و فضا در کنترل افسردگی و استرس در آپارتمان های کوچک
| [XML] |

بررسی شاخص های طراحی خانه در جغرافیای مسلمین بر اساس آیات و روایات (کشورهای مصر، عراق، فلسطین و ایران)
بررسی شاخص های طراحی خانه در جغرافیای مسلمین بر اساس آیات و روایات (کشورهای مصر، عراق، فلسطین و ایران)
| [XML] |

ارتقای آموزش معماری با معرفی پروژه های واقعی اجرایی در دروس طراحی معماری
ارتقای آموزش معماری با معرفی پروژه های واقعی اجرایی در دروس طراحی معماری
| [XML] |

صورت درخت زندگی بر روی سنگ مزارهای نیاسر
صورت درخت زندگی بر روی سنگ مزارهای نیاسر
| [XML] |

جایگاه سازمان فضایی در طراحی شهری
جایگاه سازمان فضایی در طراحی شهری
| [XML] |

معرفی تکنیک های هوشمند سازی در پوشانه های ETFE و بررسی امکان تلفیق آن با الگوهای بصری معماری ایرانی
معرفی تکنیک های هوشمند سازی در پوشانه های ETFE و بررسی امکان تلفیق آن با الگوهای بصری معماری ایرانی
| [XML] |

ارتقاء سلامت کودکان و نوجوانان با طراحی در اجتماع محلی
ارتقاء سلامت کودکان و نوجوانان با طراحی در اجتماع محلی
| [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles